Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on huhtikuu, 2017.

Tilinpäätöksen pikalukutaito - Tase

Kuva
Tase kuvaa yrityksen taloudellista asemaa tilinpäätöshetkellä eli tilikauden viimeisenä päivänä.  Tase jaetaan kahteen puoliskoon, joista vastaavaa-puoli (aktiiva) ilmaisee yrityksen varat, jotka tilinpäätöspäivänä ovat yrityksen hallussa ja joilla katsotaan olevan taloudellista hyväksikäyttöarvoa. Varojen esittämisjärjestyksen ideana on kunkin erän muutettavuus rahaksi. Mitä ylempänä taseen vastaavaa-puolta erä esitetään, sitä pidempi matka sillä on muuntua käteiseksi rahaksi. Varat siis esitetään niin sanotussa epälikvidiysjärjestyksessä. On kuitenkin hyvä muistaa, että valitun tase-erän kirjaaminen on yrityksen oma tahdonilmaisu kunkin varallisuuserän oletusarvoisesta käyttötarkoituksesta. Yritys voi tarvittaessa luopua alkuperäisestä tarkoituksestaan ja siirtää varallisuuserä toiseen ryhmään, vaikka pelkästään kirjaamalla muuttunut tahto kirjanpitovientinä tai myymällä omaisuus ja siten muuntamalla kyseinen varallisuus rahaksi. Vastaavaa-puolen ensimmäisenä ryhmänä on py

Tilinpäätöksen pikalukutaito - Tuloslaskelma

Kuva
Tiedän, että monetkaan eivät nauti talousraporteista tai tilinpäätöksistä. Jotkut sivuuttavat ne katsastamalla, että ”juu on siinä lukuja” ja jättävät asian sikseen. Vaikka kyse olisi omasta yrityksestä, tuloksen tarkasteluun käytetään usein aivan liian vähän aikaa. Yrittäjän kokemus tuloksesta jääkin usein subjektiiviseen kokemukseen. Mielessä saattaa olla muutama tilikaudella tehty suurempi kauppa, jolloin yrittäjä kokee, että rahaa tuli kerralla paljon, joten kaikki on hyvin. Todellisuudessa tuloa saattoi tulla hieman keskivertomyyntiä enemmän, mutta yhteenlasketusta tuloksesta tulikin pienempi kuin edellisellä tilikaudella. Tilinpäätöksen yksi tarkoituksista on nimenomaan tuottaa vertailtavaa materiaali taloudellisesta tuloksesta. Tilinpäätöksen luvut antavat pohjan myös kehityssuuntia koskevalle arvioinnille. Tilinpäätöksestä saatavaa informaatiota käytetään hyväksi monissa päätöksentekotilanteissa. Tilinpäätöstä ei tosin ole säädetty laadittavaksi mitään yksittäistä hyväksik

Kuinka työstä tuli mielekkäämpää...

Kuva
Ajattelin seuraavaksi kertoa hieman matkastani kohti minimalismia ja siitä, kuinka se on kehittänyt minua.  Olen ollut aina sydämeltäni minimalisti. Se vain sopii persoonaani, mutta minulla ei vain ollut sille nimeä. Luulin sen aikaisemmin tarkoittavan estetiikkaa, kuten sisustussuuntausta ja muotia. Oikeastaan noin reilu vuosi sitten, kun perustin yritykseni ja aloin kirjoittamaan blogia, mietin, minkälaista materiaalia haluan tuottaa. Miltä tahansa kannalta asiaa pohdinkin, päällimmäisenä ajatuksena oli selkeys, rauhallisuus ja siisteys. Aloin tuoda minimalismia kattavammin elämääni, jolloin huomasin, että pystyn keskittymään paremmin minulle tärkeisiin asioihin, priorisoin ja kykenin antamaan tärkeille asioille enemmän aikaa. Tunnen itseni energisemmäksi, koska epäoleelliset asiat eivät vie minulta enää aikaa. Minimalismi on lisännyt tyytyväisyyttäni elämään ja työhön. Minulla on selkeämpi suunta. Tarkoitus ja päämäärä eivät ole enää hukassa. Jos ajatellaan pelkästään ty

Budjetointi kasvun tueksi

Kuva
Budjetti on taloudellinen suunnitelma, joka auttaa tekemään fiksuja kulutuspäätöksiä tänään ja valmistautumaan huomiseen. Budjetointi auttaa tavoitteiden saavuttamisessa ja varautumaan mahdollisiin tuleviin ongelmiin. En ole tässä nyt antamassa mitään rahansäästöniksejä, vaan kertomassa, että niin pienen kuin suurenkin yrityksen tulisi harrastaa budjetointia edes jossain mittakaavassa. Budjetti on tavoitteellinen toimintasuunnitelma. Toisin kun moni ajattelee, se ei ole vain ennuste. Yrityksen vastuualueiden ja niiden johdon suoritusta arvioidaan budjettitavoitteiden saavuttamisen perusteella. Yrityksen budjetointiprosessi voidaan erottaa kahteen osavaiheeseen budjettisuunnitteluun ja -valvontaan. Suunnitteluvaiheessa budjetin laatiminen lähtee liikkeelle siihen liittyvien vaihtoehtojen vertailusta ja analysoinnista. Budjettivalvonta kattaa budjetoitujen ja toteutuneiden arvojen vertailun kyseisen budjettikauden aikana ja sen jälkeen. Valvonnassa kauden toteutunutta suoritust