Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on kesäkuu, 2015.

Nomen nescio

Kuva
Siirrytäänpä seuraavaksi astetta kevyempään aiheeseen eli nimen keksimiseen. Nimiasiat eivät toki ole helppoja eikä niitä saa ohittaa liian kepeästi, joten tähän kannattaa käyttää aikaa.  Kyseessä on yrityksen toiminnan nimi eli nimi, jonka mukaan asiakkaat tunnistavat sinut kilpailijoista. 
Patentti ja rekisterihallituksella on ohje nimen muodostamiseen. ”Tavallista on yhdistää paikkakunnan nimi ja harjoitettava toiminta. Toiminimenä voi käyttää myös omaa nimeä. Toiminimi voi olla myös täysin keksitty sana tai tuttujen sanojen yhdistelmä, joista muodostuu keksinnöllinen kokonaisuus.”
Tärkeää on valita nimi, joka vetoaa itsesi lisäksi asiakaskuntaan, jota yrität tavoittaa. Valitse miellyttävä tai tuttu nimi, joka tuo esille hyviä muistoja ja assosiaatioita, jolloin asiakkaat kohtaavat yrityksesi tunnetasolla. Älä missään tapauksessa ota liian pitkää tai liian vaikeaa nimeä. Voit testata vaihtoehtoja, vaikka äidilläsi - tajuaako hän? Yritä pysyä mahdollisimman kaukana kivoista sanaleikei…

Summa summarum

Seuraavassa asioita, jotka tulisi huomioida kannattavuus- ja rahoituslaskelmaa tehtäessä.
Miksi kannattavuuslaskelmassa lähdetään nollatuloksesta? Nollatulokseen kannattaa jopa pyrkiä. Suurta voittoa ei kannata näyttää, koska verotus on Suomessa sen verran kovaa, että liian hyvää tulosta suorastaan rangaistaan. Tilikauden lopulla kannattaa miettiä tarvitseeko yritykseen hankkia jotakin ;)

Miksi nollatulos?
Jos mielit saada rahoitusta busineksellesi, on aivan turha odottaa saavansa sitä, jos tulos on negatiivinen. Ei ole oikeastaan väliä onko tulos vähän vai paljon miinuksella, kun se ei saa olla yhtään. Jos kannattavuus- tai rahoituslaskelma näyttää liian suurta voittoa, herää väistämättä epäilykset, että laskelmat eivät ole realistisia. Helpointa onkin laskea, minkälaisilla sijoituksilla ja tuloilla yritys toimii eli ei tuota tappiota eikä voittoa.
Kannattavuus ei ole sama asia kuin tulo. Huomioi, että yrityksesi tulosta vähennetään kulut. Kuluja on sekä kiinteitä että muuttuvia. Kiinteät …

Liiketoimintasuunnitelma - osa 5, Kannattavuus

Kuva
Kannattavuuslaskelma ei ole pelkästään aloittavien yritysten työkalu, sitä kannattaa aina aika ajoin hyödyntää myyntitavoitteen hahmottamiseen pidempäänkin toimineessa yrityksessä. Kannattavuuslaskelma lähtee tuloslaskelmasta poiketen nurinkurisesti liikkeelle tuloksesta, jonka jälkeen kirjataan verot, kiinteät kulut, kuluja vastaava myyntikatetarve ja lopuksi kokonaismyynti, joka tarvitaan, jotta tavoitetulokseen päästään. Kokonaismyynti voidaan lopuksi pilkkoa kuukausitasolle, päivätasolle ja tuntitasolle. 
Useimmiten kannattavuuslaskelmassa suositaan lähtöä nollatuloksesta. Se luku, mikä lopuksi saadan kokonaismyyntiin, on minimivaatimus, joka tarvitaan kannattavaan toimintaan. Kaikki, mikä tulee tämän myyntivaatimuksen yli, on voittoa.
Tässä esimerkki kannattavuuslaskelmasta


Myyntikatetarve saadaan kiinteiden kulujen ja käyttökatetarpeen yhteissummasta. Näillä kuluilla vuotuisen kokonaismyynnin tulisi olla 257 000 euroa, mikä kuukausitasolla (257 000 / 12 kk) on 21 416,70 euroa ja pä…

Liiketoimintasuunnitelma - osa 4, Rahoituslaskelma

Kuva
Rahoituslaskelma pitää sisällään rahan tarpeen ja rahan lähteen eli kuinka paljon rahaa tarvitaan toiminnan käynnistämiseen ja mistä sitä rahaa suunniteltiin saatavan. 
Rahan lähteiksi kirjataan oma pääoma ja mahdolliset otettavat lainat. Näin alkuvaiheessa ei oikein voi listata asiakkailta saatavaa tuloa, koska kaikki liiketoiminnasta saatava tulo on vielä epävarmaa. Kun yritys on ollut toiminnassa jo hyvän aikaa, voidaan myöhempiin toimintasuunnitelmiin ja tulevaisuuden visioihin merkitä minälaista tuottoa odotetaan. Osakeyhtiön tapauksessa, perustamiseen tarvittava 2500 euroa on yksi merkittävin rahan lähde. Se on korotonta ja täysin yrityksen käytettävissä. Sitä ei myöskään tarvitse maksaa yrittäjälle takaisin, mikä on hyvä yrityksen kannalta, mutta ei välttämättä ilahduta osakasta. Elinkeinonharjoittajalta ei edellytetä alkupääomaa, joten liikkeelle lähtöön on kaivettava kuvetta omasta pussista tai haettava lainaa. 
Ulkopuolista lainaa otettaessa kannattaa vertailla korkoja ja taka…