Liiketoimintasuunnitelma - osa 5, Kannattavuus

Kannattavuuslaskelma ei ole pelkästään aloittavien yritysten työkalu, sitä kannattaa aina aika ajoin hyödyntää myyntitavoitteen hahmottamiseen pidempäänkin toimineessa yrityksessä. Kannattavuuslaskelma lähtee tuloslaskelmasta poiketen nurinkurisesti liikkeelle tuloksesta, jonka jälkeen kirjataan verot, kiinteät kulut, kuluja vastaava myyntikatetarve ja lopuksi kokonaismyynti, joka tarvitaan, jotta tavoitetulokseen päästään. Kokonaismyynti voidaan lopuksi pilkkoa kuukausitasolle, päivätasolle ja tuntitasolle. 

Useimmiten kannattavuuslaskelmassa suositaan lähtöä nollatuloksesta. Se luku, mikä lopuksi saadan kokonaismyyntiin, on minimivaatimus, joka tarvitaan kannattavaan toimintaan. Kaikki, mikä tulee tämän myyntivaatimuksen yli, on voittoa.

Tässä esimerkki kannattavuuslaskelmastaMyyntikatetarve saadaan kiinteiden kulujen ja käyttökatetarpeen yhteissummasta. Näillä kuluilla vuotuisen kokonaismyynnin tulisi olla 257 000 euroa, mikä kuukausitasolla (257 000 / 12 kk) on 21 416,70 euroa ja päivätasolla (21416,70 / 21 työpäivää) 1019, 80 euroa. Tuntitasollehan tämän voisi vielä tiivistää, mutta lähes kaikki alat ovat suhdanneriippuvaisia, jolloin tulot heilahtelevat suurestikin päivien, viikkojen ja kuukausien välillä. Päiväkohtaiset tavoitteet ovat hyviä kannustimia, mutta voivat lisätä myös aiheetonta huolta. Kannattavuuslaskelman tavoite on kertoa yrittäjälle minkälaisissa summissa toiminnassa liikutaan.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Työnhaun jälkitunnelmat

Viides työnhakuviikko

Mitä mukaan työhaastatteluun?