Jos olet perustamassa yritystä, lue tämä

Kun olet varma yrityksen perustamisesta, on tehtävä paljon hyvää suunnittelua ennen toiminnan aloittamista. Hyvän liikeidean jälkeen kannattaa alkaa hahmottelemaan ja suunnitella liiketoimintaa hieman tarkemmin. Menestyvään liiketoimintaan tarvitaan pohjalle liiketoimintasuunnitelma, toiminta-ajatus ja liikeidea. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen saattaa tuntua työläältä, mutta siihen kannattaa käyttää aikaa. Etenkin, jos olet perustamassa yritystä jonkun toisen henkilön kanssa. Varmista, että näkemyksenne ja tavoitteenne ovat samat. 

Liiketoimintasuunnitelma on kattava kuvaus yrityksen toimintaympäristöstä, markkinoiden mahdollisuudesta, yrityksen toiminnasta, toimintaperiaatteista, resursseista ja niiden kehittämisestä. Siitä on hyötyä erityisesti yrityksen perustamisvaiheessa. Rahoitusneuvotteluissa liiketoimintasuunnitelma on keskeinen dokumentti markkinoilla menestystä arvioitaessa ja sidosryhmille (kuten rahoitusta haettaessa) keino nähdä liiketoiminnan kokonaisuus. Aloittavan yrityksen suunnittelu keskittyy liikeidean rajaamiseen ja omien resurssien esittelyyn. Liiketoimintasuunnitelmassa yrittäjän täytyy konkreettisesti miettiä, mitkä ovat hänen yritystoimintansa menestystekijöitä.

Perustettavan yrityksen liiketoimintasuunnitelma sisältää vähintään seuraavat asia-kokonaisuudet: 
- kuvaus perustettavasta yrityksestä
- perustiedot perustajista
- perustelut yrityksen perustamiselle ja suunnitellulle liikeidealle 
- pääoman tarve ja rahoitus 
- kannattavan toiminnan edellytykset 
- SWOT –analyysi 
- yhteenveto ja johtopäätökset 

Yrityksen toiminta-ajatus selventää, miksi yritys perustetaan. Se vastaa kysymykseen, miksi yritys on markkinoilla. Toiminta-ajatus on yleensä tiivis, muutaman lauseen pituinen kuvaus yrityksen liiketoiminnan perusideasta.

Liikeidean tulisi vastata kysymyksiin mitä, kenelle ja miten. Se on kuvaus yrityksen tavasta menestyä tietyllä toimialalla. Liikeidea määrittelee, kuinka toiminta-ajatusta toteuttamalla ansaitaan rahaa ja saadaan aikaan kannattavaa toimintaa. Se kertoo, miksi yritys on olemassa. Liikeidea kuvaa yrityksen tarjoamia tuotteita tai palveluita ja sitä, mitä varten yritys ja sen tuotteet on tehty. Siinä määritellään myös yrityksen asiakasryhmä ja se, miten yritystoimintaa olisi tarkoitus harjoittaa. Jotta ideasta syntyy kannattavaa liiketoimintaa, sen potentiaalisen asiakaskunnan tulee olla riittävän laaja. Liiketoiminnalle tulee siten olla riittävät markkinat. 

Jokainen yritys on aina omanlaisensa. Perustamisvaiheesta menestyväksi yritykseksi on usein pitkä tie. Yrityksen pitää tehdä työnsä hyvin ja ansaita asiakkaiden luottamus ja arvostus. 

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Työnhaun jälkitunnelmat

Viides työnhakuviikko

Mitä mukaan työhaastatteluun?