Erilaiset ekstrovertit

Seuraavaksi MBTI:n persoonallisuustyyppien mukaisia kuvauksia ekstroverteista työelämässä.

Ekstrovertti, intuitioon ja tunteisiin luottava harkitsija (ENFJ)
Ekstrovertit etsivät jatkuvuutta sopusointuisten suhteiden ja yhteisten arvojen avulla. He avustavat arvojen esiintuloa yksinkertaisesti siksi, että yhteiset arvot luovat harmoniaa. Jotkut tunnustavat kovaa logiikkaa, oikeudenmukaisuutta ja tieteellistä keskustelua, koska ne usein muodostavat nämä yhteiset arvot. ENFJ:t ovat luontaisia johtajia, täynnä intohimoa ja karismaa. He ovat usein poliitikkoja, valmentaja ja opettaja, jotka innostavat muita saavuttamaan ja tekemään hyvää maailmassa. ENFJ:t saavat iloa ohjaamalla toisia työskentelemään yhdessä parantaakseen itseään ja yhteisöään.

Ekstrovertti, aisteihin ja ajatteluun luottava harkitsija (ESTJ)
ESTJ:t ovat suoraviivaisia, nopeita, käytännöllisiä ja tuloshakuisia. Hän on määrätietoinen ja järjestelmällinen kaikessa mihin ryhtyy. ESTJ:lle on luonteenomaista hyvä organisaatiokyky ja asioiden järjestyksessä pitäminen. Työyhteisössä ESTJ on sitoutuva ja odottaa saavansa vastuuta ja valtaa. Johtajana hän keskittyy asioiden ja suoritusten johtamiseen, mikä tekee hänestä tehokkaan.

Ekstrovertti, aisteihin ja tunteisiin luottava harkitsija (ESFJ)
ESFJ:t ovat luontaisesti ystävällisiä, yhteistyökykyisiä ja käytännöllisiä. Osittain tämän takia hän itsekin odottaa saavansa myönteistä ja kannustavaa palautetta. ESFJ:t varmistavat, että työt tulevat hoidetuksi ajallaan, joten he soveltuvat parhaiten opetus ja palvelutehtäviin. He haluavat luoda ympärilleen hyvän ilmapiirin erinomaisten vuorovaikutustaitojensa avulla.

Ekstrovertti, intuitioon ja ajatteluun luottava harkitsija (ENTJ)
ENTJ on suoraviivainen, nopea ja energinen. Hän on ainainen parantaja ja tehostaja, sillä kaikkialla on mahdollisuuksia kehittämiseen. ENTJ:llä on luontainen organisoimiskyky ja taito perustella ja ideoita ja uusia ratkaisuja. Nopealla suunnittelutaidoilla ja uusilla ideoilla, hän organisoi ajatuksensa käytäntöön. ENTJ on ensisijaisesti innovaattori. ENTJ:t menestyvät usein aloilla, jotka edellyttävät järjestelmien analyysiä, omintakeista ajattelua ja taloudellista järkevyyttä.Ekstrovertti, intuitioon ja tunteisiin luottava spontaani toimija (ENFP)
ENFP: t ovat muutoksen alkuunpanijoita. He kannustavat muita tarttuvan innostuksensa kautta. He pitävät enemmän hankkeen alkuvaiheesta ja ovat väsymättömiä uudenlaisten intressien etsimisessä. ENFP:t pystyvät ennakoimaan muiden tarpeita ja tarjoamaan heille apua ja arvostusta. Ne tuovat intoa, iloa ja elävyyttä. He ovat parhaimmillaan tilanteissa, joissa heille annetaan mahdollisuus ilmaista luovuutta ja käyttää karismaa. He ovat helposti turhautuneita, jos projekti vaatii paljon seurantaa tai yksityiskohtien huomiointia.

Ekstrovertti, aisteihin ja ajatteluun luottava spontaani toimija (ESTP)
ESTP:t ovat käytännön oppijoita, jotka elävät tässä hetkessä, etsien aina parasta elämäänsä ja jakaakseen sen ystäviensä kanssa. He ovat aktiivisia ihmisiä, jotka haluavat ratkaista ongelmansa pikemminkin kuin keskustella niistä. ESTP tuntee kaikki avainhenkilöt ja asiat, koska ne ovat hyvin kekseliäitä, aina tietäen missä on hauskaa ja tarpeeksi toimintaa. Heidän tavoitteensa elämässä on myydä itsensä ja ideansa muille. ESTP:t ovat luontaisia yrittäjiä ja markkinoijia.

Ekstrovertti, aisteihin ja tunteisiin luottava spontaani toimija (ESFP)
ESFP:t ovat huomioivia, käytännöllisiä, realistisia ja he tekevät päätöksiä omien henkilökohtaisten standardiensa mukaisesti. He luonnollisesti tarkkailevat ympäröivään maailmaa ja ovat innokkaita ihmisen käyttäytymisen tarkkailijoita. He ymmärtävät nopeasti, mitä muut ihmiset haluavat ja vastaavat välittömästi heidän yksilöllisiin tarpeisiinsa. ESFP on antelias, optimistinen ja vakuuttava, ja he ovat hyviä ihmissuhteissa. He ovat usein rauhantekijän roolissa lämpimän, sympaattisen ja tahdikkaan luontonsa ansiosta.

Ekstrovertti, intuitioon ja ajatteluun luottava spontaani toimija (ENTP)
ENTP:t ovat pragmaattisia, informatiivisia ja ilmaisevia. Heillä on nopea oivallus- ja oppimiskyky ja he kiinnostuvat helposti uusista asioista. He ovat erittäin ammattitaitoisia toiminnallisessa suunnittelussa ja keksinnöissä. Mekanismien ja tuotteiden suunnittelu ja parantaminen ovat ENTP:n jatkuvana tavoitteena. Hän kyseenalaistaa ja on kriittinen. ENTP:t ovat sujuvia keskustelukumppaneita, henkisesti nopeita ja nauttivat verbaalista sparrausta muiden kanssa.Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Mitä mukaan työhaastatteluun?

Työnhaun jälkitunnelmat

Toinen työnhakuviikko