Yrittäjä vai freelancer - missä ero

Freelancer tekee ahkerasti töitä palkkansa eteen. Yrittäjä tekee ahkerasti töitä yrityksensä eteen, josta hän saa rahaa. Ajattelutavaltaan freelancer ja yrittäjä ovat hyvinkin läheisiä toisilleen. Molemmat hakevat asiakkaita, myyvät osaamistaan ja saavat palkkion työstä.Ero freelancertyöhön ja yrittäjänä toimimiseen tulee työn valvonnasta ja vastuun ottamisesta. Freelancer toimii yrityksessä muiden työntekijöiden tapaan yrityksen alaisena ja kuuluu toimeksiantajayrityksen vastuunalaisuuteen ja valvontaan. Yrittäjä puolestaan kantaa vastuun tekemästään työstä itse ja hän myös valvoo työsuorituksen toteutumisen. Jos työnantajan rooli on hyväksyä valmis työ, eikä tämä suorita minkäänlaista valvontaa, on kyseessä silloin yrittäjänä tehty työ.

Freelancer toimii työsuhteessa yhdelle tai useammalle työnantajalle samanaikaisesti. Kyseessä on pätkätyö; työsuhteet ovat siis tilapäisiä. Työnantaja vapautuu säännöllisen palkanmaksun velvollisuudesta, jolloin työnantaja voi käyttää freelancerin palveluita aina tarpeen mukaan. Sopimus työstä eli toimeksiannosta tehdään erikseen koskemaan jokaista työtä tai projektikokonaisuutta.

Yrittäjänä toimiessasi voit itse valita työaikasi ja -paikkasi, voit käyttää apulaista ja ottaa vastaan kilpailevan yrityksen töitä. Yrittäjänä sinulla tosin tulee olla rekisteröity yritys, jossa toimit. Freelancer puolestaan toimii joko henkilökohtaisella verokortillaan tai freelancerverokortilla, jos hänellä on useita samanaikaisia työnantajia. Freelancertyö tehdään siis työsuhteessa, jolloin noudatetaan työlainsäädäntöä ja työnantaja on velvollinen kustantamaan työntekijän eläkemaksut.

Toimitpa freelancerina tai yrittäjänä, on sinun laskettava tarkasti työsi kustannukset, jottet alihinnoittele työpanostasi. Yrittäjänä vastaat itse kaikista toiminnan kuluista ja mahdollisista vakuutusmaksuista. Freelancerin palkka muodostuu työpanoksesta ja mahdollisista tarvikkeista, jos työnantaja ei niitä tarjoa, vakuutusmaksut ja eläkemaksut maksaa puolestaan freelancerin työnantaja.


Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Työnhaun jälkitunnelmat

Mitä mukaan työhaastatteluun?

Toinen työnhakuviikko