Erilaiset introvertit

Tässä seuraavaksi MBTI:n persoonallisuustyyppien mukaisia kuvauksia introverteista työelämässä.

Introvertti, intuitioon ja tunteisiin luottava harkitsija (INFJ)
Työssä INFJ keskittyy ihmisten olojen parantamiseen. INFJ:t ovat omistautuneita, avuliaita ja periaatteellisia työntekijöitä, joihin voidaan aina luottaa. INFJ: t on järjestelmällisiä ja ovat mieluimmin projekteissa, jotka sallivat heille hallittua työn suoritusta. He ovat itsenäisiä ja haluavat hiljaisen ympäristön, joka antaa heille mahdollisuuden kehittää omia ajatuksiaan ja ideoitaan. INFJ: n ihanteellinen työympäristö on harmoninen, ahkera ja usein humanitaariseen tehtävään suuntautunut. INFJ:lle on erittäin palkitsevaa työskennellä terveydenhuollossa ohjaajana, psykologina, lääkärinä tai elämävalmentajana.

Introvertti, aisteihin ja ajatteluun luottava harkitsija (ISTJ)
ISTJ: t ovat loogisia, organisoituja, järkeviä ja vilpittömiä perinteiden vaalijia, jotka pitävät elämänsä ja ympäristönsä hyvässä järjestyksessä. Tyypillisesti he ovat varautuneita ja vakaita, ja heidän menestyksensä perustuu perusteellisuuteen ja luotettavuuteen. Realistiset ja vastuulliset, ISTJ:t nähdään usein työntekijöinä, jotka pyrkivät jatkuvasti kohti tavoitteitaan. He ovat hyvin valmistautuneita erialisiin mahdollisuuksiin ja heillä on laaja ymmärrys moniin tilanteisiin. He uskovat käytännön tavoitteisiin, ja he arvostavat perinteitä ja uskollisuutta. ISTJ: t ovat loogisia, järkeviä ja tehokkaita yksilöitä, joilla on syvästi halu edistää turvallisuutta ja rauhanomaista elämää. Ne voivat olla erittäin tehokkaita tavoitteidensa saavuttamisessa - mitä tahansa ne ovatkaan.

Introvertti, aisteihin ja tunteisiin luottava harkitsija (ISFJ)
ISFJ: t ovat kiinnostuneita ylläpitämään järjestystä ja harmoniaa elämässään. He ovat sitkeitä ja huolellisia vastuun ottajia. Vaikka he ovat hiljaisia, he ovat ihmisläheisiä ja hyvin tarkkaavaisia. Tästä syystä he muistavat yksityiskohtia muista ihmisistä ja kunnioittavat muiden tunteita. Heitä usein kuvaillaan harkitseviksi ja luotettaviksi. ISFJ:t ovat vaatimattomia ja uutteria työntekijöitä, jotka eivät vaadi turhia kiitosta ponnisteluistaan. ISFJ: t ovat vakaita ihmisiä, joilla on vahva työetiikka. He ovat tarkkoja ja säästäväisiä. Työyhteisöissä he toimivat hyvin yksin, vaikkakin he nauttivat muiden seurasta ja huolehtimisesta.  

Introvertti, intuitioon ja ajatteluun luottava harkitsija (INTJ)
INTJ: n tunnusmerkkejä ovat ajatuksen riippumattomuus ja tehokkuuden tavoittelu. He toimivat parhaiten, kun heille annetaan itsehallintoa ja luovia vapauksia. Heillä on kyky analysoida ja muotoilla monimutkaisia teorioita. INTJ: t soveltuvat yleensä akateemisiin ammatteihin kuten tutkimusprojekteihin, konsultointiin, hallintoon, tieteeseen, tekniikkaan ja oikeustieteeseen. He ovat usein täysin tietoisia omista tiedoistaan ja kyvyistään - samoin kuin heidän rajoituksistaan ja siitä, mitä he eivät tiedä (tämä erottaa ne INTP: stä). Tämä piirre tekee heistä luontaisia johtajia.Introvertti, intuitioon ja tunteisiin luottava spontaani toimija (INFP)
INFP: t keskittyvät suurelta osin energiansa sisäiseen maailmaan, jota hallitsevat voimakas tunne ja syvä etiikka. He etsivät elämää, joka on näiden arvojen mukainen. He ovat uteliaita ymmärtämään ihmisiä ympärillään, ja he ovat niin hyväksyviä ja joustavia, ellei heidän arvojaan uhata. INFP: t ovat herkkiä, huolehtivia ja myötätuntoisia ja he huolehtivat itsensä ja muiden henkilökohtaisesta kasvusta. He viettävät aikaa tutkimalla omia ideoitaan ja arvojaan ja kannustavat hellästi muita tekemään samoin. INFP:t ovat luovia ja usein taiteellisia; he nauttivat uusien ilmaisutapojen löytämisestä.

Introvertti, aisteihin ja ajatteluun luottava spontaani toimija (ISTP)
ISTP:t erinomaisia analysoimaan tilanteita päästäkseen ongelman ytimeen, mikä sopii ihanteellisesti tekniikan alalle. Luonnollisesti hiljaisina ​​ihmisinä he ovat kiinnostuneita ymmärtämään, miten järjestelmät toimivat, keskittyen tehokkaaseen toimintaan ja sen rakenteeseen. ISTP:t tarkkailevat ympäröivää maailmaa ja näyttävät joskus poikkeuksellista innostusta asioista, jotka kiinnostavat niitä. He ovat hyvin mukautuvia ja vastaanottavia uusille tiedoille ja lähestymistavoille. He nauttivat uusien asioiden tutkimisesta, joten he voivat kyllästyä toistuvuuteen ja rutiineihin.

Introvertti, aisteihin ja tunteisiin luottava spontaani toimija (ISFP)
ISFP:t ovat rauhallisia ja rentoja ihmisiä. He nauttivat asioista omaan tahtiinsa ja elävät tässä hetkessä. Vaikka he ovat hiljaisia, he ovat miellyttäviä, huomaavia, huolehtivia ja omistautuvat ihmisille elämässään. Vaikka he eivät aina halua keskustella tai edes ilmaista näkemyksiään, heille omat arvot ovat tärkeitä. ISFP:t huomaavat pienimmätkin muutokset fyysisessä maailmassa ja ympäröivissä ihmisissä. He ovat hyvin herkkiä aistimaan tasapainon ja ymmärtämään hyvin, mikä sopii tai ei sovi, olipa kyseessä taideteos tai jokin muu elämän osa. Heidän kiinnostustaan voidaan ylläpitää parhaiten kokemuksellisen oppimisen kautta. ISFP:lle esimerkiksi jonkin instrumentin soittaminen tai muiden taitojen kehittäminen voi tuoda suurta nautintoa nimenomaan kokemuksen tuoman ilon kautta. ISFP:lle sopii parhaiten kohtelias, yhteistyöhenkinen työympäristö, jossa he voivat työskennellä rauhassa ja saavat tukea, kun he tarvitsevat sitä.

Introvertti, intuitioon ja ajatteluun luottava spontaani toimija (INTP)
INTP:t ovat filosofisia keksijöitä, joita kiehtoo looginen analyysi, järjestelmällisyys ja muotoilu. He ovat kiinnostuneita teoriasta ja etsivät yleistä lakia kaikkeen mitä he näkevät. INTP: t ovat analyyttisiä tarkkailijoita, jotka näyttävät joskus unohtavan ympäröivän maailman uppoutuessaan ajatuksiinsa. He viettävät suuren osan ajastaan keskittyen etsimään käsitteitä, rakentamaan yhteyksiä ja kehittämällä ymmärrystä. INTP: t ovat tyypillisesti tarkkoja puheessaan ja kommunikoivat monimutkaisiakin ideoita huolella valituilla sanoilla. He vaativat älyllistä tarkkuutta keskusteluissa ja he huomaavat helposti ajattelun tai päättelyn epäjohdonmukaisuudet.


Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Työnhaun jälkitunnelmat

Viides työnhakuviikko

Mitä mukaan työhaastatteluun?