Sijoittaminen joukkolainamarkkinoille

Sijoittaja ottaa riskejä joukkolainamarkkinoilla. Historia tuntee tapauksia, jossa valtiot ovat jättäneet velkojaan maksamatta. Nämä luottotappioriskit ovat useimmiten liittyneet poliittisiin mullistuksiin, kuten vallankaappaustilanteisiin, mutta maksukyvyttömyystapauksia ilman sotia ja vallankumouksiakin on nähty.  Luottotappioriski heijastuu nykyisin oikeastaan vain lainan korkoon. Korkojen vaihtelusta aiheutuvia riskejä ovat jälleensijoitusriski ja pääomariski. Sijoittajalle on epävarmaa millä tuotolla korot ja pääoman voi sijoittaa uudelleen ja epävarmaa on myös, millä hinnalla velkapaperin voi myydä eteenpäin, vaikka luottoriskiä ei olisikaan. Negatiivinen reaalikorko on ollut melko tavallinen, jolloin markkinoille on tullut inflaatioindeksoituja lainoja.

Kehittyneiden maiden obligaatioita pidetään yleensä kaikkein luotettavimpina sijoituskohteina. Suurin osa obligaatioista ovat kotimaansa valuutassa ja kotimaansa lainsäädännön alaisia. Markkinat ovat kasvaneet valtioiden velkaantumisen vuoksi. Teoriassa pahasti velkaantunut valtio voisi jättää velkansa maksamatta ilman syytä, mutta valtion maine kärsisi tällöin pahasti.

Suomen valtion obligaatioista tärkeimpiä ovat sarjaobligaatiot. Saraobligaatio on valtion liikkeeseen laskema verollinen, kertalyhenteinen obligaatiolaina, jota myydään useassa erässä pankeille ja markkinatakaajilla, jotka välittävät lainat edelleen piensijoittajille. Viitelaina on sarjaobligaatio, jolle pankit ovat sitoutuneet pitämään yllä jälkimarkkinaa. Viitelainojen tuottotasoa käytetään perustana, kun määritellään muiden lainojen korko- ja tuottotasoja. Piensijoittajille on suunnattu tuotto-obligaatioita ja muissa valuutoissa otettuja lainoja.   

Pankit tai muut luotonantajat voivat myös rekisteröidä erillisyhtiön, jonka tarkoituksena on myydä joukkovelkakirjoja sijoittajille ja ostaa pankilta oikeuksia lainoihin. Tämä toiminta tunnetaan paremmin nimellä arvopaperistaminen. Erillisyhtiöllä ei yleensä tule vakituista henkilökuntaa eikä toimipistettä eikä se ole pankin tytäryhtiö, koska se muutoin jouduttaisiin sisällyttämään pankin konsernitilinpäätökseen, mitä ei todellakaan haluta. Sijoittajista tulee lainanottajien uusia velkojia ja erillisyhtiön joukkovelkakirjoille haetaan luottoluokitukset. Useasti luottoriskiä on pienennetty ottamalla luottotappiovakuutuksia näihin erikoistuneilta vakuutusyhtiöiltä. Arvopaperistaminen nähdään toisinaan keinona kiertää vakavaraisuusvaatimuksia. Tämän takia kehitettiin vakavaraisuusjärjestelmä yhdistämään pankkien vähimmäispääomat ja riskit toisiinsa.
Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Työnhaun jälkitunnelmat

Viides työnhakuviikko

Mitä mukaan työhaastatteluun?