Erilainen markkinointisuunnitelma erilaisille nuorille

Asiakkaani kysyi ”miten aloittavan yrittäjän tulisi lähestyä markkinointia?”. Yleensä yrityksen aloitusvaiheeseen liittyy vahvasti markkinointisuunnitelman teko, jota minäkin suosittelin. Mutta mitä markkinointisuunnitelma oikeastaan tarkoittaa? Oppikirjojen mukaan suunnitelmassa kirjoitetaan ylös yrityksen nykytila, tavoitteet ja tulevaisuudennäkymät sekä toimenpiteitä, joilla yritys pääsee tavoitteeseensa ja kasvaa. Tarkoituksena on, että markkinointi olisi samassa linjassa yrityksen laajemman strategiavalinnan kanssa. Lisäksi, kun markkinointisuunnitelma tehdään kirjallisena, se on helppo viestittää muulle henkilöstölle, jolloin yrityksen linja ja tavoitteet ovat kaikille selvät. Yrityksen strategian, arvojen ja hengen tulisi linkittyä kaikkeen toimintaan.

Markkinoinnista vastaavien henkilöiden on hyvä kiinnittää huomiota sekä asiakasulottuvuuteen että tuoteulottuvuuteen – ei vain jompaankumpaan, niin kuin valitettavan usein tapahtuu. Markkinointihenkisyys vaatii sitä, että strategian ja arvojen yhdistämismahdollisuus jokapäiväisessä työssä tunnistetaan yrityksen kaikissa yksiköissä ja kaikki yrityksen työntekijät ymmärtävät sen. Kuka tahansa yrityksen jäsen saattaa oivaltaa linkittämismahdollisuuksia, jotka mahdollisesti tekevät tulevaisuudessa tuottoa. Uutta tietoa ja ymmärrystä, jotka parhaimmillaan johtavat uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntymiseen, voivat todellakin tuottaa kuka tahansa yrityksen jäsen. Markkinointia koskevan tiedon ja ymmärryksen jakaminen mahdollisimman laajasti yrityksen sisällä on tärkeää yrityksen markkinointihenkisyydelle. Työntekijöiden oppimis- ja ideointihalussa on olennaista avoimuus, joka koskettaa muutakin kuin pelkän markkinointiosaston kautta tulevaa tiedotusta ja valistusta.  

Markkinointisuunnitelman kannalta kaikkien työntekijöiden työhön, omiin tuotteisiin ja asiakkaisiin kohdistuva linkittämismahdollisuuksien tunnistaminen perustetaan sille, että tuotetaan uutta tietoa asiakkaista ja markkinoista sekä tuotteista ja teknologiasta. Hyvä olisi, että huomioitaisiin myös kilpailijat ja yrityksen muu toimintaverkosto. Markkinointihenkinen yritys kehittää jatkuvasti tuotantoaan ja logistiikkaansa tehokkuuden lisäämiseksi ja tuotteittensa laadun parantamiseksi.

Käytännön markkinointisuunnitelma on sekä pitkäjänteistä (noin 3-5 vuoden jakso) strategista suunnittelua että lyhyemmän (noin vuoden jakso) aikavälin operatiivista suunnittelua. Strategia tarkoittaa kaikkea sitä, mitä yritys edustaa ja kuinka se kohtaa asiakkaan. Keskeinen osa strategista suunnittelua on toiminnan painopisteiden määrittäminen ja niiden kehittäminen. Operatiivinen suunnittelu tehdään strategian pohjalta. Tavoitteena on ohjata työntekijöitä tekemään asioita oikein – yrityksen kuin myös työntekijöidenkin kannalta.


Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Mitä mukaan työhaastatteluun?

Työnhaun jälkitunnelmat

Toinen työnhakuviikko