Sairastaminen

Otetaan seuraavaksi vähän käytäntöä. 

Työsopimuslain mukaan työntekijällä, joka on sairauden tai tapaturman takia estynyt tekemään työtä, on oikeutettu palkkaan sairasajalta. Kun työsuhde on jatkutut kuusi kuukautta, hänellä on oikeus täyteen palkkaan yhdeksältä päivältä. Jos työsuhde on kestänyt alle kuukauden, työntekijä on oikeutettu saamaan puolet palkastaan. 

Koeajalta työnantajalla ei ole velvoitetta maksaa palkkaa. Mikään ei kuitenkaan kiellä palkan tai puolikkaan palkan maksamista. Tämä olisi jopa suotavaa, jos työntekijä osoittautuu hyväksi ja yritys haluaa viestittää, että työsuhde toivotaan jatkuvan koeajan jälkeenkin.

Jos työntekijä tekee töitä tuntipalkalla ja sairastuu, hän ei automaattisesti ole oikeutettu täyteen palkkaan. Sairasajan palkka määräytyy kuukaudessa tehtyjen työtuntien keskiarvosta. 

Esimerkiksi työntekijä tekee kuusi tuntisia työpäiviä. Kuukaudessa työpäiviä eli arkipäiviä on 23 (heinäkuussa 2015), jolloin palkka määräytyisi 6h x 23pv = 138 työtunnin perusteella. Työntekijä sairastuu ja on töistä pois kolme päivää. Näiltä kolmelta päivältä hän saa palkkaa 138 / 23 = 6 - kuuden tunnin mukaan. Näin ajateltuna tulos on itsestään selvä, mutta jos tuntityötä suoritetaan epäsäännöllisesti eli toisinaan töitä tehdään kolme, toisinaan seitsemän tuntia keskiarvo lasketaan kuukaudessa syntyneiden työtuntien ja työpäivien keskiarvosta. Jos kuukauden tuntisaldo olisi 115 tuntia, keskiarvoksi tulisi 115 / 23 = 5.

Tilanne on ongelmallinen, jos työsopimukseen ei kirjata minimituntimäärää. Jos työntekijälle ei synny työtunteja, sairausloman saaminen voi olla vaikeaa.
Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Mitä mukaan työhaastatteluun?

Työnhaun jälkitunnelmat

Toinen työnhakuviikko